Xogo Matemáticas Primarias

 30%  70%

Xogar

Matemáticas Primarias

No xogo de matemáticas primarias, dáselle principalmente 40 niveis polos que tes que pasar. En cada nivel, a dificultade do xogo aumenta a medida que se dan números moito máis difíciles de calcular. Ou che dan a suma de números ou che restan. No xogo só tes que darlle o xogo e poñer a resposta correcta no lugar correcto. Divírtete.


Controis :   RATON

Walkthrough